Krizių intervencija Teresė Nijolė Liobikienė 2006


Krizių intervencija

Krizių intervencijos mokomoji knyga skiriama socialinio darbo instituto studentams, studijuojantiems socialinio darbo dieninių ir neakivaizdinių bakalauro studijų programose. Knygos tikslas – palengvinti studentams įsisavinti krizių intervencijos dalyką. Mokomąją knygą sudaro trys dalys. Pirmojoje, bendrojoje dalyje aptariamos bendrosios krizių charakteristikos ir visoms krizėms būdingi bruožai. Pateikiama krizių klasifikacija ir krizės vystymosi dinamika. Apžvelgiamos krizių intervencijų teorijos. Antroji dalis skirta specifinėms krizėms aprašyti. Trečiojoje dalyje pateikiami pratimai empatinio klausymo įgūdžiams lavinti, jausminių žodžių žodynėlis bei pagalbos resursų sąrašas.

Sources: Please login in order to view sources