Užkeiktas lobis Skomantas 1995


Užkeiktas lobis

Jaunimui skirta apysaka iš XIII a. pradžios apie žemaičių rikio Žybarto žmonos Medeinos ir dukters Gailės pagrobimą ir pastangas išvaduoti jas iš kalavijuočių nelaisvės...

Sources: Please login in order to view sources