Dievų valia Skomantas 1995


Dievų valia

Jaunimui skirta apysaka iš XIII a. pradžios apie žemaičių rikio Žybarto žmonos Medeinos ir dukters Gailės išvadavimą iš kalavijuočių nelaisvės.

Sources: Please login in order to view sources