Ventės kalvis Skomantas 1997


Ventės kalvis

Apysaka iš XIII a. pradžios apie Ventės pilies kalvį Kernių, vykstantį kartu su rikio sūnumi Uviu į Rygą išgauti iš Ordino kalvių plieno grūdinimo paslapties.

Sources: Please login in order to view sources