Šarvai Naugardo kunigaikščiui Skomantas 1997


Šarvai Naugardo kunigaikščiui

Jaunimui skirta apysaka iš XIII a. pradžios apie žemaičių rikio Žybarto sūnus ir dukrą, kurie bando sutrukdyti Kalavijuočių ordino ir Didžiojo Naugardo sąmokslą, nukreiptą prieš Lietuvą.

Sources: Please login in order to view sources