Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną Adomas Šrėteris Silezietis 2019


Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

465-osioms poemos „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ parašymo metinėms paminėti skirtas naujas, patikslintas vertimas su komentarais bei aptariamu poemos parašymo istoriniu kontekstu, atskleidžiant sąsajas su antikine poezija. Knygoje taip pat pateikiama ir patikslinta poemos perspaudų ir tyrinėjimų bibliografija

Sources: Please login in order to view sources