Suokalbis Vilius Kavaliauskas 1989


Suokalbis

Dokumentai apie Stalino ir Hitlerio nuosprendį likviduoti Lietuvą ir kitas suverenias valstybes. Molotovo-Ribentropo pakto dokumentai.

Sources: Please login in order to view sources