Pražūtingas baseinas Ross Macdonald 2002


Pražūtingas baseinas

Mėnesienos šviesoje vaikinas buvo parpuolęs ant kelių. – Pone Arčeri, jie jį užmušė, – pasakė jis. – Jie jį nušovė ir apipylė benzinu. Šaltoje Kalifornijos dykynėje Arčeris neberado žodžių tiems dalykams paaiškinti. Pirmąkart susitikęs su Sloukamų šeima, jis buvo įtrauktas į keistus įvykius. Beveik pamišusi moteris, dėmesį traukianti paauglė, skystablauzdis vyras... Lu Arčeris mėgina spręsti šeimos problemas, patiria nuotykį su gražia, bet amoralia moterimi ir šiek tiek pavėluoja, kad užkirstų kelią žmogžudysčių grandinei.

Sources: Please login in order to view sources