LIETUVOS ISTORIJA


Žalgiris, 1410 m. Teutonų ordino žlugimas

Stephen Turnbull, Richard Hook | 2020

XIII a. pirmoje pusėje kunigaikščio Konrado I Mazoviečio prašymu į Mozūrijos ir prūsų žemių paribį kovoti su pagonimis atkeliavęs Teutonų ordinas (dar kitaip vadinamas Vokiečių ...

Karalienė Bona

Halina Auderska | 1994

Lenkų rašytojos H. Auderskos istoriniame romane „Karalienė Bona“ (arba „Slibinas herbe“) pateikiama plati dviejų paskutinių Jogailaičių valdymo panorama. Pagrindinė veikėja kara...

Suokalbis

Vilius Kavaliauskas | 1989

Dokumentai apie Stalino ir Hitlerio nuosprendį likviduoti Lietuvą ir kitas suverenias valstybes. Molotovo-Ribentropo pakto dokumentai.

Anos lobis

Gina Viliūnė | 2018

2014 m. pavasarį Vilniuje dingsta trys merginos. Algė Gustaitė ketina tik šiek tiek padėti policijos komisarui Vytautui, bet susipažinusi su vienos dingusios merginos tėvu švedu...

Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

Adomas Šrėteris Silezietis | 2019

465-osioms poemos „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ parašymo metinėms paminėti skirtas naujas, patikslintas vertimas su komentarais bei aptariamu poemos parašymo istoriniu konte...

Nedingęs Vilnius. Miesto akupunktūros

Vidas Poškus | 2016

Vilnius yra kaip laikrodis ir kaip filosofas, sako Vidas Poškus. Tarsi didelis kūnas, kurį norisi (ir galima) pažadinti, bedant adatėles į gyvybiškai svarbius kūno taškus. Autor...

Lietuvos dailės istorija

Alfonsas Andriuškevičius | 2002

Gausiai iliustruota Lietuvos dailės istorija supažindina su mūsų krašto dailės raida nuo priešistorinių ir valstybės kūrimosi laikų, daugelio menotyrininkų parengtame leidinyje ...

Raudonasis teroras

Arvydas Anušauskas | 2020

Skiriama kentėjusiems, kovojusiems ir žuvusiems. Knyga „Raudonasis teroras“ skiriama visiems, norintiems geriau pažinti vieną tragiškiausių Lietuvos istorijos laikotarpių, kai ...

Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai

Paulius Rabikauskas | 2002

Šis europinio garso istoriko, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektoriaus, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgamečio dekano rinktinių studijų tomas apima Vilniaus j...

Pinigai

Vladas Jurgutis | 1996

Pinigų tyrimo objektas - pinigų esmė, vertė, funkcijos ir pinigų sistemų sutvarkymo pagrindai. Knygoje autorius su pinigais supažindina nuo pirmykščių jų formų, be to, nagrinėja...

Sutrypti metai

Vytautas Bačius | 2013

Istorinis romanas „Sutrypti metai“ – žurnalisto ir rašytojo Vytauto Bačiaus dešimtmetį rašytas kūrinys, vaizduojantis tragiškus pokario Lietuvos įvykius 1948-1958 metais.

Širvintos

Autorių kolektyvas | 2000

Knyga skiriama LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI 1009–2009 ŠIRVINTŲ 525 METŲ JUBILIEJUI 1475–2000 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DEŠIMTMEČIUI 1990–2000 Širvintos kiekvieno ...

Kaip tai įvyko? Christoph Dieckmann atsako Rūtai Vanagaitei

Rūta Vanagaitė, Christoph Dieckmann | 2020

Pagarsėjusios knygos „Mūsiškiai“ autorė Rūta Vanagaitė po ketverių metų pertraukos pristato dar vieną knygą apie Holokaustą Lietuvoje - "Kaip tai įvyko?". Naujoji knyga remiasi ...

Iš Vilniaus geto

Abraomas Suckeveris | 2011

Baltosios dėmės istorijoje yra ne kas kita kaip negyjančios žaizdos. 190 tūkstančių Lietuvoje gyvenusių žydų išžudymo istorija daugeliui iš mūsų tebėra „baltoji dėmė“. Ši gar...

Baltic Modernism: Architecture and Housing in Soviet Lithuania

Marija Drėmaitė, Darius Sužiedėlis | 2017

This richly illustrated monograph discusses post-war modernist architecture in Soviet Lithuania which, together with other Baltic republics, has been seen as exceptional, approp...