POEZIJA, EILĖRAŠČIAI


Užtemdytas kraštas

Algimantas Rusteika | 2014

Ar skaitmeninis pasaulis suteikia kūrybai laisvę, ar sukuria chaosą? Ar lėta ir pelno siekianti leidyba, kur viskas hierarchiška ir išoriškai reglamentuota, nedusina poezijos gy...

Per pasaulį keliauja žmogus

Bernardas Brazdžionis | 1939

Žymiausi poeto eilėraščiai.

Grįžulas: poezijos rinktinė

Henrikas Nagys | 1990

Poezijos rinktinė

Eneida

Vergilijus | 1989

Romėnų poeto Vergilijaus epinėje poemoje „Eneida“, kurią sudaro dvylika giesmių, vaizduojama Trojaus karžygio Enėjo klajonės ir žygiai, jo įsikūrimas Italijoje.

Po ūkanotu nežinios dangum

Vytautas Mačernis | 1990

V.Mačernis (1921-1944) - savitas, įdomus poetas, kurio kūryba paliko ryškų pėdsaką lietuvių literatūroje. Knyga apima visą ligi šiol žinomą V.Mačernio palikimą: eilėraščius, poe...

Spalvoti nykštukai

Martynas Vainilaitis | 1986

Eilėraščiai vaikams

Laisvas tiesos žodyje

Mantas Areima | 2017

Eilėraščiai, apšviesti Viešpaties šviesa.

Poezija. Proza

Aleksandras Puškinas | 1999

Šiame tome pateikiama geriausia A.Puškino lyrika, poemos "Bachčisarajaus fontanas", "Poltava", "Varinis raitelis", mažosios dramos "Mocartas ir Saljeris", "Puota maro metu", tai...

Eilėraščiai. Poemos

Adomas Mickevičius | 1987

Lyrika, sonetai, Krymo sonetai, baladės ir romansai, poemos, "Vėlinės" , "Ponas Tadas" .

"Metai" ir pasakėčios

Kristijonas Donelaitis | 2014

Kristijono Donelaičio „Metai“ – neįprastas kūrinys šiandieninio skaitytojo akiai: neturi jis aiškios pradžios, neturi ir pabaigos – baigiantis vienai giesmei, imama laukti kitos...

Dieviškoji komedija

Dante Alighieri | 2009

Trijų dalių poema („Pragaras“, „Skaistykla“, „Rojus“) – alegorija, simbolizuojanti krikščionybės tiesas, vaizduojanti po Pragarą ir Skaistyklą Vergilijaus vedžiojamą Dantę. Vėli...

Anykščių šilelis

Antanas Baranauskas | 1959

Romantinėje poemoje „Anykščių šilelis“ apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senovė, kaip kontrastas to laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmoga...

Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

Adomas Šrėteris Silezietis | 2019

465-osioms poemos „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ parašymo metinėms paminėti skirtas naujas, patikslintas vertimas su komentarais bei aptariamu poemos parašymo istoriniu konte...

Laisvos valandos

Vincas Kudirka | 2013

Rinkinys „Laisvos valandos" yra Vinco Kudirkos poetinis palikimas. Eilėraščių retorinis kryptingumas ir idėjiniai akcentai simbolizuoja visą jo gyvenimo bei darbų prasmę. Daugel...

Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu

Juozas Erlickas | 2012

Bilietas iš dangaus - taip vadinasi 1990 m. pasirodžiusi pirmoji Juozo Erlicko knyga vai­kams. Turbūt nebus per drąsu teigti, kad ši knyga - brandžiausias debiutas lietuvių vaik...