POEZIJA, EILĖRAŠČIAI


Poezija. Proza

Aleksandras Puškinas | 1999

Šiame tome pateikiama geriausia A.Puškino lyrika, poemos "Bachčisarajaus fontanas", "Poltava", "Varinis raitelis", mažosios dramos "Mocartas ir Saljeris", "Puota maro metu", tai...

Eilėraščiai. Poemos

Adomas Mickevičius | 1987

Lyrika, sonetai, Krymo sonetai, baladės ir romansai, poemos, "Vėlinės" , "Ponas Tadas" .

"Metai" ir pasakėčios

Kristijonas Donelaitis | 2014

Kristijono Donelaičio „Metai“ – neįprastas kūrinys šiandieninio skaitytojo akiai: neturi jis aiškios pradžios, neturi ir pabaigos – baigiantis vienai giesmei, imama laukti kitos...

Dieviškoji komedija

Dante Alighieri | 2009

Trijų dalių poema („Pragaras“, „Skaistykla“, „Rojus“) – alegorija, simbolizuojanti krikščionybės tiesas, vaizduojanti po Pragarą ir Skaistyklą Vergilijaus vedžiojamą Dantę. Vėli...

Anykščių šilelis

Antanas Baranauskas | 1959

Romantinėje poemoje „Anykščių šilelis“ apdainuojama gimtojo krašto gamta, idealizuojama Lietuvos senovė, kaip kontrastas to laikotarpio realijomis atskleidžiamas gamtos ir žmoga...

Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną

Adomas Šrėteris Silezietis | 2019

465-osioms poemos „Giesmė apie Lietuvos upę Nemuną“ parašymo metinėms paminėti skirtas naujas, patikslintas vertimas su komentarais bei aptariamu poemos parašymo istoriniu konte...

Laisvos valandos

Vincas Kudirka | 2013

Rinkinys „Laisvos valandos" yra Vinco Kudirkos poetinis palikimas. Eilėraščių retorinis kryptingumas ir idėjiniai akcentai simbolizuoja visą jo gyvenimo bei darbų prasmę. Daugel...

Bilietas iš dangaus, arba Jono Grigo kelionė greituoju traukiniu

Juozas Erlickas | 2012

Bilietas iš dangaus - taip vadinasi 1990 m. pasirodžiusi pirmoji Juozo Erlicko knyga vai­kams. Turbūt nebus per drąsu teigti, kad ši knyga - brandžiausias debiutas lietuvių vaik...

Vaivorykštė

Petras Gaulė | 1978

Poezija, eilėraščiai vaikams.

Giesmė apie Gediminą

Balys Sruoga | 2012

XX a. poema, literatūrinė legenda.

Pavasaris lekia!

Zita Gaižauskaitė, Alma Karosaitė | 2009

Eilėraščiai vaikams.

Pelytė ir lietutis

Zita Gaižauskaitė | 2015

Eilėraščiai vaikams.

Varnos prie plento

Antanas Miškinis | 2005

Lyrinė poezija. Knygą „Varnos prie plento“ A. Miškinis išleido būdamas trisdešimties. Tai buvo tik antra jo knyga, bet atminty ir poezijos istorijoje ji kaip visuma išliko. Apie...

Viename

Aidas Marčėnas | 2015

Nauji žinomo poeto, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato (2005 m.) eilėraščiai, kuriuose – atpažįstama Aido Marčėno poetika ir nauji motyvai, senos tiesos ir naujas j...

Poezija. Dramos

Janis Rainis | 1998

Leidinį sudaro laivių klasiko J. Rainio [tikr. Plickšanas] (1865—1929) eilėraščiai, dramos „Aukso žirgas”, „Pūsk, vėjeli!”, „Juozapas ir jo broliai”. Jo kūrybai būdingas siekima...