Atradimai kitaip: nauja tinklų mokslo era Michael Nielsen 2014


Atradimai kitaip: nauja tinklų mokslo era

M. Nielsenas tyrinėja interneto poveikį šiuolaikinei mokslo raidai. Šis šiuolaikinių technologijų produktas leidžia plėtoti Atvirojo mokslo idėją, kai mokslininkai gali bendradarbiauti per atstumą, operatyviai keistis sukaupta patirtimi ir gautais tyrimų rezultatais. Taip užtikrinamas greitesnis ir efektyvesnis mokslo vystymasis nei kada nors anksčiau. Pavyzdžiui, projektas „GalaxyZoo“ pritraukė daugiau nei 200 tūkst. internetinių savanorių, kurie padėjo astronomams suklasifikuoti galaktikų vaizdus. Povisą pasaulį išsibarstę matematikai suvienijo savo jėgas vykdant projektą „Polymath“. Tokie pavyzdžiai rodo mokslinių tyrimų tendencijas, didėjantį bendradarbiavimą ir visuotinę, naujomis technologijomis grįstą mokslo globalizaciją. Anot M. Nielseno, „mokslo kūrimas per ateinantį dvidešimtmetį pasikeis labiau, nei tai įvyko per pastaruosius 300 metų“. Knygos autorius taip pat aptaria visuomeninius pokyčius, kuriuos lemia nauji mokslinių atradimų metodai. Visapusiškas interneto priemonių naudojimas transformuoja kolektyvinio intelekto prigimtį ir plečia pasaulio suvokimo ribas.

Sources: Please login in order to view sources