Terms & Conditions


Suvesdami knygas ar komentuodami changebook, sutinkate su šiomis taisyklėmis:

Naudodamiesi changebook apžiūrėti knygą galite dar prieš ją pirkdami. Knygas draudžiama naudoti dėl savavališkų tikslų. Vartotojai, nesutinkantys su aukščiau išvardintomis taisyklėmis, negali naudotis changebook.net.

Jeigu turite klausimų, radote klaidą ar norite susieikti su changebook.net administracija, tai galite padaryti paspaudę čia.