Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės Daiva Vaitkevičienė 2008


Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės

Santrauka: Tai akademinis leidinys, kuriame skelbiami lietuvių gydomieji užkalbėjimai. Leidinys apima daugiau kaip 1700 užkalbėjimų tekstų, užrašytų Lietuvoje nuo 1559 iki 2007 metų; tarp jų ir 150 Lietuvoje užrašytų užkalbėjimų tekstų lenkų ir rusų kalbomis. Leidinį sudaro formulės, sakytos gydant ar siekiant ap(si)saugoti nuo ligų. Tai labai archaiškas mūsų kultūros paveldas, susijęs su magine ir ritualine praktika, atspindintis mitinį pasaulėvaizdį. Dalis užkalbėjimų yra krikščioniškos kilmės tekstai, turintys tarptautinius atitikmenis ir svarbūs ne tik mitologijos ar folkloro, bet ir liaudies religijos tyrimams. Lietuvių užkalbėjimai – tai fundamentinis folkloristikos šaltinių leidinys, čia skelbiamas arba referuojamas visas lietuvių gydomųjų užkalbėjimų masyvas – nuo rankraštinių tekstų ir ankstyviausių publikacijų iki pačių vėlyviausių užrašymų.

Sources: Please login in order to view sources