Rėdos knyga Aleksandras Žarskus 2009


Rėdos knyga

Rėdos knyga skirta pagrindinėms baltų kalendorinėms šventėms. Esminis dėmesys skiriamas papročių ir apeigų prasmėms. Jų ieškoma žvelgiant į protėvių šventes kaip į vientisą, senolių pasaulėvoką išreiškiančią universalią tvarką - virsmo dėsningumams paklūstančią Būties Rėdą. Rėdos knyga yra dėsninga ir tiesioginė Virsmų knygos tąsa. Abi knygas vienija esminė baltų kultūros ašis - virsmo sąvoka.

Sources: Please login in order to view sources