Baironas Andrė Morua (Andre Maurois) 2007


Baironas

Populiarus prancūzų rašytojas Andrė Morua (Maurois), remdamasis gausiais dokumentiniais šaltiniais, šioje knygoje atkuria beletrizuotą anglų poeto romantiko Dž. Bairono (Byron, 1788 - 1824) biografiją, nevengdamas daugybės intymaus šio poeto gyvenimo epizodų vaizdavimo.

Sources: Please login in order to view sources