1.Senasis testamentas. Šventasis raštas Autoriaus nėra 1990


1.Senasis testamentas.  Šventasis raštas

Biblija arba Šventasis Raštas – svarbiausia krikščionių knyga. Tai įvairių formų ir žanrų religinių raštų, siejamų įsitikinimo, kad tai Dievo apsireiškimai, rinkinys. Tekstai apima į teologiją orientuotus istorinius pasakojimus, giesmes, maldas, pamokymus, laiškus, poeziją ir pranašystes. Net ir visiškus ateistus Biblija gali gerokai nustebinti savo įdomiomis bei vertingomis įžvalgomis.

Sources: Please login in order to view sources