Baisiųjų raudonodžių vadas Celestino Testore 1990


Baisiųjų raudonodžių vadas

Aštraus siužeto nuotykių apysakoje sprendžiami opūs indėnų ir baltųjų tarpusavio santykiai.

Sources: Please login in order to view sources