BALTŲ TRADICIJOS


Pabėgęs dvaras

Gintaras Beresnevičius | 2006

Knyga tarytum prikelia iš muziejinio snaudulio dvasinę praeities kultūrą, o per ironiškąjį buvusių papročių veidrodį skatina kitaip pasižiūrėti į mūsų kasdienybę.

Baltų kalbos, tautos bei kiltys

Antanas Salys | 1985

Ši knyga - vieno žymiausių lietuvių kalbininkų Antano Salio (1902-1972) enciklopedinių straipsnių rinkinys. Garsusis baltistas perverčia baltų genčių ir tautų istorijos pusla...

Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai

Rasa Ambraziejienė | 2003

Vertingas veikalas, kuriame dvasiniai ieškotojai ras sunkiai apčiuopiamą „kažką“, ką galima pavadinti savu, artimu mūsų tautos sąvasčiai. Rasos Ambraziejienės knygoje (I leidima...

Baltų raštai ir ženklai

Valdis Celms | 2010

Latvių autoriaus Valdžio Celmo knygoje baltų ornamento pasaulis netelpa vien etnologijos, mitologijos, archeologijos ir kitų mokslų rėmuose. Pabrėžiamos ornamento archajiškumo, ...

Tradicijos. Iliustruota Lietuvos enciklopedija

Autorių kolektyvas | 2005

Tai populiariai parašyta knyga, priklausanti serijai „Iliustruota Lietuvos Enciklopedija“, kurią sudaro 4 knygos: „Valstybė“, „Kultūra“, „Tradicijos“ ir „Gamta“. Šioje serijos ...

Senovės baltų pasaulėžiūra

Norbertas Vėlius | 1983

Šiame darbe, remiantis archeologine, etnografine medžiaga, tautosaka, istorijos bei mitologijos šaltiniais, aptariami bendriausi baltų pasaulėžiūros bruožai, religija ir mitolog...

Lietuvių liaudies padavimai

Norbertas Vėlius | 2010

Tema – etnografija, tautosaka, padavimai.Nors padavimai egzistavo žmonių atmintyje, bylojo jų lūpomis, nors daugumas juose piešiamų vaizdų irgi gyvavo tik žmonių sąmonėje, tačia...

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (I tomas)

Vėlius Norbertas | 1996

Šiame tome skelbiami XVIII amžiaus baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: Jokūbo Brodovskio, Pilypo Ruigio, Jakobo Langės, Gothardo Fridricho Stenderio ir kt. žodynų, Gotfrid...

Lietuviškų tradicijų skrynelė

Libertas Klimka | 2013

Etninė kultūra – tai visos tautos per šimtmečius sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti daugelyje gyvenimo sričių vyksta...

Lietuvių senosios religijos kelias

Jonas Trinkūnas | 2009

Knygoje aprašomos lietuvių senosios religijos idėjos ir jų apraiškos. Tai išlaikė paprasta liaudis, kuri ir lietuvių kalbą išsaugojo. Vis plačiau lietuvių senameldystė prisikeli...

Baltų tikėjimas

Jonas Trinkūnas | 2000

Lietuvių pasaulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai