KNYGOS - VADOVĖLIAI MOKSLEIVIAMS, STUDENTAMS


Ar žinai...

Vidas Stakėnas, Giedrė Saladžiuvienė, Saulius Mikėnas | 2006

Kiekvienas, baigęs bendrojo lavinimo mokyklą ar gimnaziją, turėtų būti sukaupęs žinių iš įvairių sričių: istorijos ir politikos, geografijos ir astronomijos, technikos ir fiziko...

The Everything Kids' Learning French Book: Fun exercises to help you learn français

Baude Dawn-Michelle | 2008

Fun exercises to help you learn French! Hello, my friend! So, you want to learn French but don't know where to start? Start here, with The Everything Kids' Learning French Book....

Matematika Tau plius. 11 klasė. Išplėstinis kursas. I dalis

Autorių kolektyvas | 2011

Vadovėlis parengtas pagal 2011 02 21 patvirtintas vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Jis skirtas pasirinkusiems išplėstinį matematikos kursą.

Politinių istorijų teorija

H. George Sabine | 1995

Tai labai išsami ir informatyvi politinių teorijų istorija, viena iš geriausių pasaulinėje literatūroje. Daugiau kaip keturis dešimtmečius šis veikalas laikomas pavyzdiniu šios ...

Tarptautinė teisė

Vilenas Vadapalas | 2006

Vadovelis skirtas pagrindinems siuolaikines tarptautines teises problemoms ir jos praktinio panaudojimo klausimams. Issamiai nagrinejama tarptautines viesosios teises prigimtis ...

Elektronikos pagrindai

Vincas Stasiūnas | 2002

Leidinys "Elektronikos pagrindai" skiriamas informatikos specialybės dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių studentams, kurių fizikos ir elektronikos žinios apsiriboja vid...

Lietuvių kalbos specialiosios pratybos

Ana Stankutė | 2013

Mokomieji tikslai: 1. Mokyti raides:  spausdintines didžiąsias ir mažąsias  sieti garsą su raide  rašyti rašytines raides 2. Mokyti skirti sąvokas – garsas, raidė, žodi...

Aplinkos apsaugos inžinerija

Jūratė Nadzeikienė | 2012

Knygoje „Aplinkos apsaugos inžinerija“ aptariama aplinkosaugos istorinė raida, šiuolaikinės aplinkos apsaugos problemos. Aprašoma gamtos ir aplinkos apsaugos bei jos taršos samp...

Gyvulininkystės technologijų inžinerija

Rolandas Bleizgys, Jonas Čėsna | 2012

Mokomoji knyga suteiks žinių apie gyvūnų gerovės ir aplinkosaugos reikalavimus, palankias aplinkai ir gyvūnams gyvulininkystės fermų technologijas ir įrenginius. Knygoje pateiki...

Mechanika, Molekulinė Fizika, Elektra Ir Magnetizmas. Fizikos praktikumas

Algirdas Medeišis | 2000

Knyga VU studentams. Šioje knygoje aprašomi mechanikos, molekulinės fizikos ir elektros bei magnetizmo laboratoriniai eksperimentai, apimant pagrindinius šių fizikos sričių dės...

Matematika-2: kompleksiniai skaičiai. Integralai. Diferencialinės lygtys

Regina Atstupėnienė, Minvydas Ragulskis, Irena Tiknevičienė, Genovaitė Zaksienė | 2009

Mokomoji knyga skirta KTU pirmojo kurso studentams. Ji parengta pagal studijų modulio „Matematika - 2" antrojo semestro programą, 2009 m.

Fizikos įvadas greitai nuo A iki Z

Rimantas Rozga | 2008

Niekad nesupratai fizikos? Gal metas tai pakeisti? Tai mokomoji knyga, bet parašyta trumpai, aiškiai ir paprastai. Gal kaip tik tai, ko taip ilgai ieškojai. Tinkama tiek septin...

Optika

Vaidutis Antanas Šalna | 2004

Vadovėlis universitetų fizikos specialybės studentams pagal fizikos dalį „Optika“. Parengta atitinkamai su nauja bendrosios fizikos kurso programa. Leidiniu gali naudotis taip ...

Trumpas matematikos kursas

Vidmantas Pekarskas | 2005

Vadovėlis aukštosioms m-kloms, technologijos ir matematikos studijų studentams. Vadovėlis atitinka KTU studentams I kurse dėstomų modulių „Matematika 1“ ir „Matematika 2“ progr...

Chemija. Vadovėlis 8 klasei

Regina Jasiūnienė, Virgina Valentinavičienė | 2000

Chemijos vadovėlis aštuntai klasei.