FILOSOFIJA


Visi meluoja. Bet internetas žino, kas esame iš tikrųjų

Seth Stephens Davidowitz | 2018

Intriguojantis, nušviečiantis ir šmaikštus požiūris į neaprėpiamą informacijos kiekį, kuris staiga tapo prieinamas mums uždavus tinkamus klausimus. Baigiantis eilinei dvideši...

Prisiminsi keistą žmogų

Aleksandr Piatigorskij | 2017

Romane „Prisiminsi keistą žmogų" suderintas meninio mąstymo paradoksalumas ir gili psichologinė analizė, socialinis įžvalgumas ir savita meninė istoriosofija, intelektinė reflek...

Ketinimo galia

Wayne W. Dyer | 2013

Didingas tas, kuris sugeba pranokti pats save. Viską valdo energinis laukas, nematomas ir beformis. Visatos ketinimas nesuskaitoma daugybe būdų reiškiasi fiziniame pasaulyje,...

Mes niekada nebuvome modernūs

Bruno Latour | 2004

Simetrinės antropologijos esė. Šios prancūzų sociologo ir filosofo Bruno Latouro esė pagrindinė mintis - mes niekad nebuvome tikrai modernūs ir norėdami suprasti šių dienų pas...

Praktinio proto kritika

Immanuel Kant | 1987

„Praktinio proto kritika“ – tai antroji iš trijų „Kritikų", kuriose išdėstyta visa Kanto filosofijos sistema. Remdamasis „Grynojo proto kritikoje" suformuluotais principais K...

Politika

Aristotelis | 1997

Aristotelio politikos sampratą siaurąja prasme galima apibrėžti vienu sakiniu – tai menas valdyti valstybę. Žvelgiant plačiau Aristotelio politika įjungia ir kitas jo metafiziko...

Hegel. Teisės filosofijos apmatai

Georg Wilhelm Friedrich | 2000

„Teisės filosofijos apmatai" laikomi paskutiniu paties vokiečių filosofijos klasiko G. W. F. Hėgelio (1770 - 1831) parašytu veikalu. Jame autorius pagal panlogistinės sistemos m...

Gydymas Šopenhaueriu

Irvin D. Yalom | 2016

Psichoterapeutas Julius sužino nepagydomai sergąs. Artėjančios mirties akivaizdoje jis prisimena didžiausią savo praktikos nesėkmę – Filipą Sleitą, kuriam kadaise nepadėjo išsiv...

Parerga ir paralipomena. Filosofiniai samprotavimai apie filosofiją, būtį, kančią, grožį, moteris ir savižudybę

Arthur Schopenhauer | 2001

Parerga ir paralipomena: filosofiniai sampro­tavimai apie filosofiją, būtį, kančią, grožį, moteris ir savižudybę. Pirmojoje serijos „Eseistika ir aforistika“ knygoje spaus­ din...

Apie geradarystes

Lucijus Anėjus Seneka | 2011

Romėnų rašytojas, filosofas Lucijus Anėjus Seneka jau prieš du tūkstančius metų mėgino apibrėžti geradarystės sąvoką. Jis samprotauja, kokiais kriterijais vadovaujantis galima p...

Apie tai, kas svarbiausia. Pašnekesiai

Lucijus Anėjus Seneka | 2011

Seneka, puikiai išmanydamas, ko labiausiai žmogui reikia, kalba apie tai, kas yra teisingumas, pareiga, kantrybė, drąsa, koks saugus ir veltui įgyjamas gėris yra gryna sąžinė. A...

Ką visa tai reiškia? Labai trumpas įvadas į filosofiją

Thomas Nagel | 2001

Ši knyga teikia trumpą įvadą į filosofiją tiems, kurie apie ją dar nieko nežino. Kadangi su filosofija paprastai susiduriame tik koledžuose, darau prielaidą, jog skaitytojas yra...

Vienuolių gyvenimo mokykla

Peter Seewald | 2003

Tai asmeninė tyrimo ekspedicija. Peteris Seewaldas, keliaudamas po vienuolynus, aiškinasi vienuolių, kurie iš esmės inspiravo ir suformavo mūsų civilizaciją, paslaptį ir išmintį.

Savęs ieškojimas

Aleksandras Žarskus | 2012

Knygoje aprašytas savęs ieškojimo kelias. Pagrindinės sunkios ir sudėtingos savęs ieškojimo kelionės kryptys yra K. Jungo aprašytieji pasąmonės archetipai: Šešėlis, Anima/Ani...

Gimdymo slėpiniai

Vydūnas | 2018

Ši knyga "Gimdymo slėpiniai" yra pirmasis bandymas Vydūno tekstą padaryti suprantamesnį šiuolaikiniam skaitytojui. Redaguojant laikytasi dviejų pagrindinių nuostatų. Visų pirma ...