DVASINGUMAS


Kaip išgirsti angelus?

Doreen Virtue | 2017

Dievas atsiunčia mums savo pagalbininkus, kai patiriame sunkumų ar patenkame į bėdą. Angelai, lydi mus visą gyvenimą, padeda išsivaduoti iš sudėtingų situacijų, priimti tinkamus...

Angelai mūsų sargai. 10 angelų siunčiamų žinučių

Doreen Virtue | 2017

Angelai yra tiltas tarp Dangaus ir Žemės. Juk žodis „angelas“ reiškia „Dievo pasiuntinys“. Angelai gali mus pasiekti visur ir visada, nesvarbu, kokie įsitempę, kritiškai nusitei...

Dieviškoji komedija

Dante Alighieri | 2009

Trijų dalių poema („Pragaras“, „Skaistykla“, „Rojus“) – alegorija, simbolizuojanti krikščionybės tiesas, vaizduojanti po Pragarą ir Skaistyklą Vergilijaus vedžiojamą Dantę. Vėli...

Laiškas krikščionių tautai

Sam Harris | 2014

„Knyga „Laiške krikščionių tautai“ skirta visų tikėjimų žmonėms, tačiau parašyta kaip laiškas krikščionims. Čia aš atsakau į daugybę argumentų, kuriuos krikščionys pasitelkia gi...

Katalikų bažnyčios katekizmas. Santrauka

Autoriaus nėra | 2007

"Santrauka, kurią dabar pateikiu visuotinei Bažnyčiai, yra tikslus ir patikimas Katalikų Bažnyčios katekizmo apibendrinimas. Joje glaustai išdėltyti visi esminiai ir pamatiniai ...

Pokalbiau su Dievu. Neįtikėtinas dialogas. 2 knyga.

Neale Donald Walsch | 2004

Ši knyga – tai ypatingas dokumentas. Tai Dievo siųsta žinia apie socialinę, edukacinę, seksualinę, politinę, ekonominę bei teologinę revoliuciją, kurios užmojų mes net neįsiv...

Vilniaus akademija ir Lietuvos jėzuitai

Paulius Rabikauskas | 2002

Šis europinio garso istoriko, Popiežiškojo Grigaliaus universiteto Romoje vicerektoriaus, Bažnyčios istorijos fakulteto ilgamečio dekano rinktinių studijų tomas apima Vilniaus j...

Vienuolių gyvenimo mokykla

Peter Seewald | 2003

Tai asmeninė tyrimo ekspedicija. Peteris Seewaldas, keliaudamas po vienuolynus, aiškinasi vienuolių, kurie iš esmės inspiravo ir suformavo mūsų civilizaciją, paslaptį ir išmintį.

Barabas

Par Lagerkvist | 1996

Pagrindinis romano veikėjas piktadarys Barabas - šiuolaikinio žmogaus simbolis, žmogaus, neįstengiančio nei įtikėti Dievą, nei jo išsižadėti. Už šį kūrinį 1951 m. rašytojas Pär ...

50 angelų metams

Anselm Grun | 2006

Žymus vokiečių rašytojas dvasininkas Anselmas Grünas įsiklauso į tylią angelų žinią, suteikia galimybę ir mums išgirsti ją gyvenimo sumaištyje. Autorius kalba apie kitos, gilesn...

Aštuntoji diena

Autorių kolektyvas | 2013

Jūsų rankose – pirmoji interneto dienraščio www.bernardinai.lt parengta knyga. Įvairi kaip gyvenimas. Tikiu, kad įdomi. Skirta ne tik puošti knygų lentyną, bet ir skaityti, skan...

Dievas miršta vienišas

Vidmantė Jasukaitytė | 2013

Tai romanas misterija apie Kristaus gyvenimą, jo kančią ir tos kančios prasmę, apie krikščioniškojo pasaulio vertybes. Žvilgsnis į realiai gyvenusią istorinę asmenybę šiandien, ...

Apreiškimas Jonui

Jūratė Dičiuvienė, Rimgaudas Dičius | 2014

Apreiškimas Jonui – paskutinė ir viena sudėtingiausių Naujojo Testamento knygų. Kadangi Apreiškimas Jonui yra apokaliptinė, pasaulio pabaigą pranašaujanti knyga, esama daug skir...

Rezonanso menas

Jasmuheen | 2008

Rezonanso menas- Savęs įvaldymas ir suderinimas parašytas kaip visiems laikams tinkantis vadovas, skirtas asmeninių galių ir savikontrolės meistriškumo ugdymui. Ši knyga- tiek a...

Paprasta pilnatvė

Sarah Ban Breathnach | 2016

„Paprasta pilnatvė“ – tai pašnekesiai siekiančioms šviesaus dvasingumo moterims. Knygoje pasakojama, kaip galite išreikšti save kasdieniniame gyvenime: skindamos darže savo mėgs...