BALTŲ TRADICIJOS


Vaikams apie senąsias lietuvių šventes

Arūnas Vaicekauskas | 2007

Šiame leidinyje pateikiama duomenų apie tradicines lietuvių kalendorines ir šeimos šventes, jų kilmę, istoriją, su konkrečiomis šventėmis susijusius ritualus, papročius. Kaip nu...

Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra. Senovės baltų kultūra. Istoriniai ir teoriniai aspektai

Autorių kolektyvas | 1992

Lietuvos kultūros ir meno institutas 1992 m. pradėjo leisti seriją „Senovės baltų kultūra“,skirtą dvasinės baltų kultūros tyrinėjimams. Pirmoje knygoje nagrinėjami ikikrikščioni...

Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės

Daiva Vaitkevičienė | 2008

Santrauka: Tai akademinis leidinys, kuriame skelbiami lietuvių gydomieji užkalbėjimai. Leidinys apima daugiau kaip 1700 užkalbėjimų tekstų, užrašytų Lietuvoje nuo 1559 iki 2007 ...

Spalva lietuvių liaudies baldų puošyboje. Skrynios, kuparai, spintos

Alfonsas Keturka | 1987

Leidinio objektas — lietuviu liaudies polichrominiai baldai. Trumpai aptariama jų vieta interjere, parodomos šių baldų formos, ornamento ir jo kompozicijos ypatybės, sisteminami...

Pabėgęs dvaras

Gintaras Beresnevičius | 2006

Knyga tarytum prikelia iš muziejinio snaudulio dvasinę praeities kultūrą, o per ironiškąjį buvusių papročių veidrodį skatina kitaip pasižiūrėti į mūsų kasdienybę.

Baltų kalbos, tautos bei kiltys

Antanas Salys | 1985

Ši knyga - vieno žymiausių lietuvių kalbininkų Antano Salio (1902-1972) enciklopedinių straipsnių rinkinys. Garsusis baltistas perverčia baltų genčių ir tautų istorijos pusla...

Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai

Rasa Ambraziejienė | 2003

Vertingas veikalas, kuriame dvasiniai ieškotojai ras sunkiai apčiuopiamą „kažką“, ką galima pavadinti savu, artimu mūsų tautos sąvasčiai. Rasos Ambraziejienės knygoje (I leidima...

Baltų raštai ir ženklai

Valdis Celms | 2010

Latvių autoriaus Valdžio Celmo knygoje baltų ornamento pasaulis netelpa vien etnologijos, mitologijos, archeologijos ir kitų mokslų rėmuose. Pabrėžiamos ornamento archajiškumo, ...

Tradicijos. Iliustruota Lietuvos enciklopedija

Autorių kolektyvas | 2005

Tai populiariai parašyta knyga, priklausanti serijai „Iliustruota Lietuvos Enciklopedija“, kurią sudaro 4 knygos: „Valstybė“, „Kultūra“, „Tradicijos“ ir „Gamta“. Šioje serijos ...

Senovės baltų pasaulėžiūra

Norbertas Vėlius | 1983

Šiame darbe, remiantis archeologine, etnografine medžiaga, tautosaka, istorijos bei mitologijos šaltiniais, aptariami bendriausi baltų pasaulėžiūros bruožai, religija ir mitolog...

Lietuvių liaudies padavimai

Norbertas Vėlius | 2010

Tema – etnografija, tautosaka, padavimai.Nors padavimai egzistavo žmonių atmintyje, bylojo jų lūpomis, nors daugumas juose piešiamų vaizdų irgi gyvavo tik žmonių sąmonėje, tačia...

Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai (I tomas)

Vėlius Norbertas | 1996

Šiame tome skelbiami XVIII amžiaus baltų religijos ir mitologijos šaltiniai: Jokūbo Brodovskio, Pilypo Ruigio, Jakobo Langės, Gothardo Fridricho Stenderio ir kt. žodynų, Gotfrid...

Lietuviškų tradicijų skrynelė

Libertas Klimka | 2013

Etninė kultūra – tai visos tautos per šimtmečius sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti daugelyje gyvenimo sričių vyksta...

Lietuvių senosios religijos kelias

Jonas Trinkūnas | 2009

Knygoje aprašomos lietuvių senosios religijos idėjos ir jų apraiškos. Tai išlaikė paprasta liaudis, kuri ir lietuvių kalbą išsaugojo. Vis plačiau lietuvių senameldystė prisikeli...

Baltų tikėjimas

Jonas Trinkūnas | 2000

Lietuvių pasaulėjauta, papročiai, apeigos, ženklai