BALTŲ TRADICIJOS


Jotvingių kraštas. Istorijos paveldo metraštis. 3 dalis

Autorių kolektyvas | 2011

„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) – tai tęstinis tarpregioninis, tarpvalstybinis jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, kurio leidybą remia Lietuvos spaudos, rad...

Jotvingių kraštas. Istorijos paveldo metraštis. 2 dalis

Autorių kolektyvas | 2010

„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) – tai tęstinis tarpregioninis, tarpvalstybinis jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, kurio leidybą remia Lietuvos spaudos, rad...

Jotvingių kraštas. Istorijos paveldo metraštis. 1 dalis

Autorių kolektyvas | 2017

„Terra Jatwezenorum“ („Jotvingių kraštas“) – tai tęstinis tarpregioninis, tarpvalstybinis jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis, kurio leidybą remia Lietuvos spaudos, rad...

Senieji lietuviški receptai: Lietuvos gaspadinių receptai

Anželika Laužikienė, Rimvydas Laužikas | 2020

Keliaudami ir pažindami pasaulį, lankydamiesi svečiose šalyse ir ragaudami kitų kraštų nacionalinius valgius neretai susimąstome ir apie lietuviškąją gastronomijos tradiciją. Ka...

Lietuvos virėja, arba, aiškūs pamokinimai ir parodymai kaip virti ir taisyti visokius gardžius, puikius ir sveikus valgius ir daryti skanius naminius gėrimus

Liudas Gira | 2013

„Lietuvos virėja“ tapo kulinarijos enciklopedija, vadovėliu daugeliui kartų. Joje rasime gausybę receptų, suskirstytų pagal temas: sriubos, įvairūs priedai prie sriubų, padaža...

Gaspadinystės knyga arba Pamokinimai, kaip prigulinčiai yra sutaisomi valgiai

Liudvika Didžiulienė-Žmona | 2013

Liudvikos Didžiulienės lietuviška gastronomijos knyga. Originali receptų knyga, kuri atspindi pasiturinčių valstiečių gastronominę kultūrą. Vienas iš egzotiškiausių „Gaspadiny...

Vilkė

Skomantas | 2003

Kur jam ieškoti paguodos ir atspirties? Dievai, kuriuos pažino, apleido išniekintas ąžuolų alkas, o kryžiaus Dievas, kurį jam piršo, liko nesuprastas ir svetimas. Tik štai, iš t...

Vaikams apie senąsias lietuvių šventes

Arūnas Vaicekauskas | 2007

Šiame leidinyje pateikiama duomenų apie tradicines lietuvių kalendorines ir šeimos šventes, jų kilmę, istoriją, su konkrečiomis šventėmis susijusius ritualus, papročius. Kaip nu...

Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra. Senovės baltų kultūra. Istoriniai ir teoriniai aspektai

Autorių kolektyvas | 1992

Lietuvos kultūros ir meno institutas 1992 m. pradėjo leisti seriją „Senovės baltų kultūra“,skirtą dvasinės baltų kultūros tyrinėjimams. Pirmoje knygoje nagrinėjami ikikrikščioni...

Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės

Daiva Vaitkevičienė | 2008

Santrauka: Tai akademinis leidinys, kuriame skelbiami lietuvių gydomieji užkalbėjimai. Leidinys apima daugiau kaip 1700 užkalbėjimų tekstų, užrašytų Lietuvoje nuo 1559 iki 2007 ...

Spalva lietuvių liaudies baldų puošyboje. Skrynios, kuparai, spintos

Alfonsas Keturka | 1987

Leidinio objektas — lietuviu liaudies polichrominiai baldai. Trumpai aptariama jų vieta interjere, parodomos šių baldų formos, ornamento ir jo kompozicijos ypatybės, sisteminami...

Pabėgęs dvaras

Gintaras Beresnevičius | 2006

Knyga tarytum prikelia iš muziejinio snaudulio dvasinę praeities kultūrą, o per ironiškąjį buvusių papročių veidrodį skatina kitaip pasižiūrėti į mūsų kasdienybę.

Baltų kalbos, tautos bei kiltys

Antanas Salys | 1985

Ši knyga - vieno žymiausių lietuvių kalbininkų Antano Salio (1902-1972) enciklopedinių straipsnių rinkinys. Garsusis baltistas perverčia baltų genčių ir tautų istorijos pusla...

Ženklai. Įvaizdiniai. Simboliai

Rasa Ambraziejienė | 2003

Vertingas veikalas, kuriame dvasiniai ieškotojai ras sunkiai apčiuopiamą „kažką“, ką galima pavadinti savu, artimu mūsų tautos sąvasčiai. Rasos Ambraziejienės knygoje (I leidima...

Baltų raštai ir ženklai

Valdis Celms | 2010

Latvių autoriaus Valdžio Celmo knygoje baltų ornamento pasaulis netelpa vien etnologijos, mitologijos, archeologijos ir kitų mokslų rėmuose. Pabrėžiamos ornamento archajiškumo, ...